Kompletní dodávky staveb

RZZ7

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění magnetické nrezonance 3T, budova č.14

Termín : 3.4.2018-12.4.2019

Cena realizace 23 537 736,55 Kč bez DPH