Kompletní dodávky staveb

RZZ6

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, zateplení a rekonstrukce budovy č.10

termín : 9.5.2018 - 8.2.2019  hodnota realizace 39 863 295,49 Kč bez DPH