Kompletní dodávky staveb

RZZ3

Stavební úpravy pavilonu 1 - HOL Luže Košumberk

Real. 09/2014 - 06/2015, 21,2 mil. Kč bez DPH