Kompletní dodávky staveb

RZ01 Rekonstrukce zemědělských objektů

Rekonstrukce školního statku - Vestec

Realizace 01/2018 - 10/2018 - objem 24,88 mil. Kč bez DPH