Kompletní dodávky staveb

RSU4

Gymnázium Litomyšl - modernizace laboratoří přírodovědných předmětů

období - 3/2018-10/2018 cena prací 8 479 544,51 Kč bez DPH