Kompletní dodávky staveb

Rekonstrukce stavby se změnou účelu - dialyzační středisko Hlinsko

Realizace  04/2015 - 09/2015 ,  objem  12,95 mil. Kč