Kompletní dodávky staveb

RB04

Rekonstrukce Obecního domu Dvakačovice

Termín 1/2017-9/2017, objem prací 4,05 mil. Kč bez DPH