Kompletní dodávky staveb

RB03

Dřenice - Stavební úpravy objektu

Termín 9/201/ - 7/2018 , objem 3,09 mil. Kč bez DPH