Kompletní dodávky staveb

ZZS PAK - modernizace výjezdové základny Hlinsko

Real. 10/2014 - 08/2015     8,3 mil. Kč bez DPH