Kompletní dodávky staveb

Zateplení bytového domu Pardubice - Dukla

Realizace 12/2010-1-10/2011, objem cca10,6 mil. Kč