Kompletní dodávky staveb

Realizace šaten v provozu , SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. , Litomyšl

Realizace  12/2015 - 03/2016  objem 13,33 mil. Kč