Kompletní dodávky staveb

Oprava oplocení, soc.zař. a komunikace v kasárnách kpt. Jaroše a na letišti Chrudim

Realizace 10/09-11/09, náklad cca 15,9 mil. Kč