Kompletní dodávky staveb

Novostavba RD Schanner Újezd

Realizace 04/2011-02/2012, objem cca 7,8 mil. Kč