Kompletní dodávky staveb

Novostavba RD 1 a RD 2 Hoděšovice

Real. 09/2012 - 12/2014,    43,6 mil. Kč bez DPH