Kompletní dodávky staveb

Novostavba byt. domu s plochou pro podnikání Praha Zličín

Realizace 11/2011-12/2012, objem 19,72 mil. Kč