Kompletní dodávky staveb

Nové Lhotice - posklizňovalinka

Realizace 06/2011-11/2011, objem 7,94 mil. Kč