Kompletní dodávky staveb

Klubové zařízení fy FRIM – St. Boleslav

Realizace 10/07-03/09, náklad cca 67,3 mil. Kč