Kompletní dodávky staveb

Hala BESTEL Pardubice

Realizace 05-08/2004, objem cca 9 mil. Kč