Kompletní dodávky staveb

FN v Motole – Odstranění havar. stavu chladících věží

Realizace 10/09-11/09, náklad cca 10,5 mil. Kč