Kompletní dodávky staveb

Domov pro seniory - Oprava fasády zámku - nádvoří

Realizace 08/08-11/08, náklad cca 3,3 mil. Kč