Kompletní dodávky staveb

Chrudimská nemocnice – rekonstrukce centrální sterilizace

Realizace 06/2012-09/2012, objem cca 16,9 mil. Kč