Kompletní dodávky staveb

ZO2

Stáj pro krávy s hnojištěm Chloumek

Real. 04/2014 - 11/2014, 16,2 mil. Kč bez DPH