Kompletní dodávky staveb

SH2

Auto MERCIA a.s. - hala servisních činností 

realizace 4/2017-9/2017  objem prací 20,55 mil. Kč