Kompletní dodávky staveb

RD3

Praha

Realizace 06/2015 - 07/2016 , objem  12,27 mil. Kč