Kompletní dodávky staveb

Nemocnice Chrudim - výstavba operačních sálů