Naše služby

Inženýrská a projektová činnost

AUTORIZOVANÉ PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NOVOSTAVEB, REKONSTRUKCÍ, SANACÍ, DEMOLIC V POŽADOVANÝCH STUPNÍCH VČETNĚ INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI

 • zpracování architektonických studií a návrhů
 • zpracování projektové dokumentace k žádosti o územního řízení
 • zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavebního povolení
 • zpracování projektové dokumentace prováděcí
 • inženýrská činnost

ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 • zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu
 • zpracování výkazů výměr a rozpočtů
 • autorský dozor projektanta
 • technický dozor projektanta
 • spolupráce projektanta při územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • zpracování projektové dokumentace vytápění (lokální a centrální vytápění, kotelny na tuhá, pevná a kapalná paliva, podlahová vytápění)
 • zpracování projektové dokumentace zdravotní techniky (vnitřní a vnější rozvody vody, plynu a kanalizace v různém materiálovém provedení, domovní čistírny odpadních vod)
 • zpracování projektové dokumentace elektroinstalací (silnoproud, slaboproud, hromosvody)
 • zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky
 • zpracování požárních posudků pro pozemní a průmyslové stavby
 • projednání projektové dokumentace se správci sítí, s orgány státní správy
 • zpracování statických posudků dřevěných, zděných, betonových i ocelových konstrukcí včetně zpracování projektové dokumentace
 • expertizy, odborné posudky a poradenskou činnost

NABÍZÍME ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V DIGITÁLNÍ PODOBĚ VČETNĚ VIZUALIZACÍ

34_2_m 34_1_m 34_3_m