Kompletní dodávky staveb

Zemní práce

30_1_m 30_2_m

provádíme zemní práce

výkop rýh pro - výstavbu průmyslových budov

                      - ČOV

                      - bytových jednotek

                      - rodinných domů

                      - inženýrských sítí