Kompletní dodávky staveb

Zdravotechnika, topení, plyn

37_1_m 37_2_m
  • Kanalizace  - venkovní a vnitřní rozvody kanalizace, montáže z rour betonových,
    kameninových, poloplast, novodur, HT systém, odtokový systém HL.
  • Vodovod  - venkovní a vnitřní rozvody z tvrzeného PVC, tlaková litina, pozinkované ocelové potrubí, EKOPLASTIK, veškeré uzavírací armatury, vodoměrné sestavy, požární rozvody
  • Plynovod  - plynovodní přípojky NTL, STL, vnitřní rozvody plynu, potrubí ocelové černé, vnitřní plynovod - NOVINKA - montáž z rour měděných, spojovaných tlakovým lisováním, systém PROFIPRESS-G
  • Zařizovací předměty  - dodávky a montáže všech dostupných zařizovacích předmětů včetně výtokových armatur (typ RAF, RAVAK, JIKA, LAUFEN, VAGNERPLAST atd.)
  • Ústřední topení  - dodávky a montáže všech druhů plynových kotlů a kotlů na pevná paliva, trubní rozvody ocelové, měděné a plastové, otopná tělesa dle výběru zákazníka. Příslušná regulace celého topného systému.

Na všechny druhy výše uvedených prací zajišťujeme veškeré revize, tlakové zkoušky, prohlášení o shodě, projekční a poradenskou činnost