Kompletní dodávky staveb

Všeobecná nabídka

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  je regionální střední stavební firma, která zajišťuje kompletní dodávky staveb – novostaveb, rekonstrukcí, a to nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé České republice. Zajišťuje rovněž i provedení dílčích částí staveb po stránce stavební i řemeslné. Naše firma zaměstnává v současnosti 140 odborně proškolených pracovníků jednotlivých profesí, vedení staveb zajišťují autorizované osoby. Firma disponuje vlastními dopravními prostředky, jeřáby, stroji pro zemní práce a rovněž potřebným zařízením a vybavením, včetně malé mechanizace pro stavební výrobu.

 •  Firma má rovněž prodejnu stavebnin STAVMAT, která zajišťuje materiály pro naše stavby i další zákazníky z řad soukromníků a podnikatelů.
 •  Vzhledem k dlouholetým zkušenostem je PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. schopna nabídnout svým zákazníkům vysoce kvalitní služby.
 •  Naše společnost se umístila v první desítce nejúspěšnějších českých středních a malých stavebních firem v soutěži MID - TOP_STAV a to v letech 2007, 2009, 2010 a 2011.  Soutěž zpracovává a zveřejňuje ÚRS Praha, a.s. ve spolupráci  se Svazem podnikatelů a mediálním partnerem ECONOMIA a.s., jejíž záměrem  jsou informace o progresivních středních firmách na českém stavebním trhu.
 •  V soutěži „Stavba roku 2008 Pardubického kraje“ obě naše přihlášené stavby (Rekonstrukce bývalého cukrovaru v Chrudimi pro TMT spol. s r.o. Chrudim a Novostavba rodinného domu v Miřeticích) obdržely čestná uznání.  V soutěži „Stavba roku 2009 Pardubického kraje“ jsme měli opět přihlášenou stavbu. Naše stavba „Muzeum barokních soch a rekonstrukce Klášterních zahrad“ získala ocenění v soutěži  „Stavba roku 2011 Pardubického kraje“.
 •  Naše firma je rovněž zařazena od září 2013 v Seznamu odborných dodavatelů v programu Nová zelená úsporám. Výrobky či technologie, navrhované v nabídkách v rámci programu Nová zelená úsporám, jsou zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií programu Nová zelená úsporám. V předchozím programu Zelená úsporám jsme byli registrováni od roku 2009.
 •  Skladbu středisek hlavní a přidružené stavební výroby lze považovat za komplexní, . Přidružená stavební výroba je zastoupena níže uvedenými činnostmi:
  • elektroinstalace
  • střechy (práce tesařské, pokrývačské i klempířské)
  • instalatérské práce (vodovod, kanalizace, topení, plyn)
  • zámečnické práce
  • dokončovací práce (podlahy, malby a nátěry, obklady a dlažby)

Střechy

Středisko střech má proškolené pracovníky pro práce téměř se všemi na trhu dostupnými materiály. Provádíme střechy nové, ale i rekonstrukce či opravy střech.

Jako střešní krytiny používáme tyto materiály:

 • Tašky pálené TONDACH, ROBEN, BRAMAC  
 • Tašky betonové - BRAMAC, BESK, KB BETA
 • Krytiny plechové - LINDAB, RHEINZINK plechy, SATJAN, měděné, pozinkované, trapézové plechy)
 •  Vláknitocementové krytiny - šablony CEMBRIT, BETTERNIT, BERONIT, DACORA
 • Povlakové krytiny (modifikované pásy, živičné šindele, střešní fólie)

Klempířské práce provádíme z těchto materiálů:

 • pozinkovaný plech
 • RHEINZINK plechy - titanzinek
 • měděné plechy
 • LINDAB  aj. plechy s poplastovanou úpravou

Elektroinstalace

  Středisko zajišťuje elektrikářské práce, např.:

 • v bytových domech (silnoproudé i slaboproudé rozvody)
 • přípravné práce pro televizní a anténní rozvody,  EPS a EZS
 • elektroinstalace v průmyslových objektech s napětím do 1000 V, třídy A vč. rozšíření a úprav ve stávajících prostorách
 • hromosvody na objektech třídy A, vč. oprav
 • revize el. zařízení a hromosvodů v objektech třídy A (bez výbuchu)

Zdravotní technika, ústřední vytápění, plynovody

Středisko INSTALO provádí např.:

 • Kanalizace – rozvody venkovní a vnitřní kanalizace, montáže a dodávky z trub betonových, kameninových, PVC, PE, HT. Dodávka + montáž ČOV, jímek, čerpacích stanic, lapolů. Dodávky a montáže vsakovacích systémů
 • Vodovod – rozvody venkovního, vnitřního a požárního vodovodu z materiálů:

-         venkovní rozvody – PVC, PE, litina

-       vnitřní rozvody – potrubí plastové, měděné, nerezové

-       požární rozvody – potrubí pozinkované nebo uhlíková ocel

 • Provádíme včetně montáže veškerých armatur
 • Rozvody vodovodu provádíme včetně dodávky veškerých dostupných zařizovacích předmětů
 • Plynovod – plynovodní přípojky NTL, STL, rozvovody průmyslových a vnitřních rozvodů plynu z materiálu potrubí RPe, bralen, ocel, nerez , CU
 • Ústřední vytápění – rozvody ústředního vytápění, páry, materiál – ocel, plast, CU, uhlíková ocel
 • Dodávky a montáže podlahového vytápění, solárních ohřevů, tepelných čerpadel, kotlů plynových, elektrických, na tuhá paliva, krbů, teplovzdušných jednotek, sálavých panelů, otopných těles.

Na všechny práce zajišťujeme PD, revize, tlakové zkoušky, atd.

Zámečnické konstrukce

Středisko zámečníků zajišťuje např.:

 • dodávky a montáže ocelových konstrukcí
 • dodávky materiálů
 • dodávky betonářské oceli
 • výroba a montáž vrat a vrátek, ocelových oken, dveří a výkladů
 • dodávky a montáž oplocení
 • zámečnické práce

Podlahářské práce

Zajišťujeme provedení těchto druhů podlah:

 • podlahy z textilních pásů (koberce)
 • podlahy z krytiny PVC
 • laminátové, korkové a parketové podlahy (i plovoucí)
 • lité podlahy

U všech druhů podlah je samozřejmostí konečná povrchová úprava jednotlivých krytin.