Kompletní dodávky staveb

Elektroinstalace

36_1_m
  • v bytových domech (silnoproudu i slaboproudu)
  • trubkování pro rozvod televizních antén a ochrany objektu
  • v průmyslových objektech s napětím do 1000 V, třídy A vč. rozšíření a úprav ve stávajících prostorách
  • hromosvody na objektech třídy A, vč. oprav
  • výroba el. rozvaděčů do 1000 V
  • revize el. zařízení a hromosvodů v objektech třídy A (bez výbuchu)