AMON Výstavba bytového domu s komerčními prostory - Praha. FRIM Stará Boleslav Klášterní zahrady Chrudim letecký pohled na rekon. objekty TMT Chrudim Muzeum barokních soch - Kostel Sv. Josefa Rekonstrukce Vodičkovy vily Výstavba objektu Juliska Praha

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  z  hlediska výrobního představuje regionální stavební firmu se schopností zajišťovat komplexní výrobu, a to nejen v místě sídla organizace, ale prakticky po celém území České republiky. Firma má vlastní středisko projekce, disponuje vlastním parkem nákladních vozidel, jeřábů a zemních strojů pro provádění veškerých zemních prací. Rovněž za komplexní lze považovat skladbu středisek hlavní a přidružené stavební výroby. Přidružená stavební výroba je zastoupena níže uvedenými činnostmi, a to včetně příslušného dílenského vybavení:

  • elektro
  • střechy
  • instalatérské práce
  • topenářské práce
  • zámečnické práce

Dále  PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  disponuje vlastním obchodním střediskem, jež působí v oboru stavebních materiálů a instalační topenářské techniky. Sídlo společnosti, ekonomický úsek společnosti, obchodní středisko a projekce jsou situovány v Chrudimi. V areálu Slatiňany jsou zastoupena střediska hlavní stavební výroby, přidružené stavební výroby, dopravy a mechanizace.

O schopnosti  PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  zajišťovat komplexní dodávky staveb v odpovídající kvalitě i požadovaných termínech svědčí rovněž výčet obchodních partnerů uvedených mezi odběrateli.